3.6.2015

Grand Movements

010615c 020615b Opiskelin tämän kevätlukukauden Dublinin National College of Art and Designin mediataidelinjalla. Kevään aikana työpajoissa pääsin kokeilemaan niin ohjelmointia kuin myös videokuvaamista filmille, mutta omassa työssäni päätin mennä perusasioiden äärelle ja ottaa kynän kauniiseen käteen. Oppiaineessa arvostettiin taustatyötä ja tieteellisiä lähtökohtia. Ensimmäisen kuukauden tein pääosin tutkimusta ja aiemman opiskelutaustani takia ajauduin helposti sukupuolentutkimuksen, mediatutkimuksen ja kulttuurihistorian piiriin. Palasin vanhojen lääkärikirjojen ja niiden kuvitusten pariin. Pääteemoiksi otin sukupuolen ja vallan ja kuinka niitä on käytetty tieteellisen tarkastelun kontekstissa. Tämän jälkeen ajauduin luonnollisesti hysteria-kuvituksen maailmaan.

Kiinnostuin hysteriassa klassisten valokuvaesimerkkien lisäksi piirroksista, jotka näyttivät esittelevän hysteerisiksi diagnosoitujen naisien tyypillisimpiä asentoja. Löysin niiden takaa hysteriaa tutkineen ranskalaisen neurologisti Jean-Martin Charcotin, joka tutki aikanaan hysterian ja epilepsian yhteyksiä. Hän nosti apulaisensa Paul Richerin piirrosten avulla esille kaksi huomattavinta kouristuksenomaista asentoa.

En ehtinyt katselemaan kuvia kauhean kauaa, kun aloin jo etsimään internethaulla muotikuvia ja jo ensimmäisellä haulla löysin kiinnostavaa samankaltaisuutta. Työni lopputulos pyrkii rinnastamaan lääketieteen historialliset hysteriapiirrokset ja yksinkertaisella piirrosjäljellä jäljennetyt muotikuvat. Keskiöön nousee asento, joka on rajannut tämän enemmän tai vähemmän keksityn sairauden uhrit mielisairaiksi. Mutta samalla myös hullunkuriset asennot mainoksissa jättävät kohteensa varsin avuttomiksi katseen kohteiksi.

Työlläni tahdon nostaa esille niin nykyaikaisia kuin historiallisiakin valtarakenteita, jotka kohdistuvat erityisesti sukupuoleen. Minua kiinnostaa myös havainnoida visuaalisia linkkejä ja kuvakulttuurin toistuvuuksia. Ja pohdiskella sitä ovatko ne sattumaa vai osa kulttuurista järjestystä, jota yritetään ylläpitää.

///


This spring I studied in Dublin's National College of Art and Design on a media art course. During that time I got to do a lot of things from coding to traditional movie making with 16mm film, but with my main work I wanted go back to basics. In media art they appreciate good and scientific background work. Because of my previous studies, it was easy for me to look for inspiration from gender studies, media studies and cultural history. Again I started to explore old medical books and the imagery in them. I decided to have my main focus on gender, power and and how those things have been used in science documentations. It didn't take very long until I was looking at the old hysteria-images.

 I saw the classic hysteria photographs, but got more interested in illustrations that seemed to be portraying the most typical poses of a hysteria patient. Behind the pictures I found a French neurologist Jean-Martin Charcot who at his time was researching link between hysteria and epilepsy. With the help of the illustrations by Paul Richer he highlighted two most important convulsive poses of a hystero-epilepsy patient.

It didn't take very long until I was making connections between these illustrations and fashion images. It was easy to start making visual matches from the very first internet search. The end result of my work puts the historical pictures of hysteria research side by side with the modern day fashion images that have been traced to a very simple form. On the focus of my work is the pose that has been the mark of insanity. But at the same time silly fashion poses undress the power of the models and leave them looking as silly and as observed by the male gaze as the hysteria patients.

With my work I want to explore the historical and the modern day power relations, which are focused especially on gender. I am also interested in finding visual links between history and nowadays and speculate if the images circling through time are part of bigger cultural order that is being maintained.